Menu pro rodiče

Odhlásit

Plán aktivit v červnu

Týden: 10.–21. 6. 2019

Téma: U vody

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň: Písnička o rybníku – naučení se textu, zpěv s klavírem

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

GM: velký formát – vážka

PL:

Ryba: vlnovka

Ryba-kostra: spodní, horní oblouk

Loď: spodní oblouk

Předškoláci: spirály

Čáp – tvoření z vatových tampónků, komín

Spirály – stříhání z barevné čtvrtky

Kreslení s říkankou Ryba

Tematické omalovánky

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Básničky:

Žabák

Pod paloukem u rybníka,                                              na mistrovství Velké louže,

tam to kváká, tam to stříká.                              (někdy to tam děsně klouže),

Žabák totiž učí žáby,                                            vypálily bez váhání,

tak parádně skákat, aby                                     rybník týmu „Mokrých strání“.

POHYBOVÁ VÝCHOVA

- rozcvička – dětská jóga

- pobyt na zahradě MŠ – vodní aktivity, pohybové hry (honičky, míčové hry)

Pohybové hry:

Žáby a čáp

Na hrací ploše vytvoříme z lana velký kruh (rybník), ve kterém se shromáždí děti-žáby. Stranou stojí dítě (čáp), které jde v rytmu říkanky směrem ke kruhu se střídavým vysokým skrčováním přednožmo, paže (křídla) v zapažení poníž. Děti (žáby) skáčou z dřepu, vně a dovnitř kruhu i v jeho okolí.

Po skončení říkanky skočí děti (žáby) do kruhu (rybníka). Dítě (čáp) se rozběhne (rozletí) kolem kruhu a snaží se chytit děti, které zůstaly vně kruhu. Chycené děti (žáby) se posadí stranou a po dobu příští hry vytleskávají rytmus říkanky.

Klapy, klap, klapy klap,

nohy dlouhé, je to tak,

k rybníku se blíží čáp.

Žáby skáčou do rybníka,

žáby skáčou do louže,

čáp je chytit nemůže.

Čáp ztratil čepičku – barvy, věci

Týden: 10.–21. 6. 2019

Téma: U vody

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň: Písnička o rybníku – naučení se textů, zpěv s klavírem

- relaxace Rybka

- poslech tekoucí vody, život u vody

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

GM: velký formát – rybník, kachna, žába

- dotvoření komponentů na nástěnky

Čáp tvoření z vatových tampónků, komín

Žába – origami

Kreslení s říkankou Ryba

PL:

Čápi: rovné čáry

U rybníku: počítání

Žáby: hledání dvojic

Předškoláci

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Básničky: opakování na pasování předškoláků Předškoláci, Rozloučení se s předškoláky

Žabák

Pod paloukem u rybníka,                                              na mistrovství velké Louže,

tam to kváká, tam to stříká.                              (někdy to tam děsně klouže).

Žabák totiž učí žáby,                                            Vypálily bez váhání,

tak parádně skákat, aby                                     rybník týmu „Mokrých strání“.

- napodobování zvířátek u vody

Četba pohádky Rákosníček

POHYBOVÁ VÝCHOVA

- rozcvička s říkankou Čáp, Žába

- skoky jako žába, chození jako káčátka, chození jako čáp

- výlet do ZOO, radnice

- pobyt na zahradě MŠ – vodní aktivity, pohybové hry

- Voda, voda, vodička:    Voda, voda, vodička,                   (plácáme do kolen)

ryba, ryba, rybička,                     (plácáme do ramen)

žába, žabka, žabička                    (tleskáme) udělala:“žbluňk!“                            (spadneme)

Pohybové hry:

Čáp ztratil čepičku – barvy, věci

Rybář a rybičky – honička

Z vody, do vody – přeskakování lana, soustředění

Na rybičku – každé dítě stojí v 1 kruhu=rybníku

Já jsem rybář, kdo je víc?

Nechytil jsem včera nic!

Dnes si chytnu rybičku,

bez udic a bez háčku.

za doprovodu říkanky rybář hladí děti a ty se za ním řadí jako chycené

po chvíli rybář zvolá: „Rybičky, domů!“

Týden: 3.–7. 6. 2019

Téma: Život hmyzu

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň: Broučci a berušky – zpěv s klavírem

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

GM: velký formát – motýl

Motýl 1. pěna, tuš;

2. voskové bločky, tuš, rytí.

Broučci – modelování z plastelíny, zapichování správného počtu nožek z párátek.

Beruška – výroba zápichu – šablona, učitelka namaluje různý počet puntíků na jednu vzorovou stranu, dítě správně domaluje druhou, vymaluje zbytek berušky, vystřihne a nalepí na list (vystřižený z barevného papíru).

Tematické omalovánky

PL:

Vykládání z pet víček: brouček/beruška

Beruška – počet teček: počítání, vystřižení a přiřazení čísla k počtu teček (starší děti)

Beruška: domalování kroužků

Motýl: bludiště

Motýl: dokreslení druhé půlky

Předškoláci

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Básničky:

Motýl

Pestrý motýl sluší jaru,

sosáček má od nektaru.

Třepetá se tam a zpět,

nevynechá žádný květ.

Beruška

Seděla beruška na lístečku,

červený kabátek samou tečku.

Přišli k ní motýlci: My tě známe,

my ti ty puntíky spočítáme!

Lekla se beruška, achich, achich

a spadla do vody, strachy, strachy.

Ještě, že nebyla velká voda

bylo by berušky, bylo škoda.

POHYBOVÁ VÝCHOVA

rozcvička Brouček

pobyt na zahradě MŠ / v malé tělocvičně – překážková dráha (broučkové překonávají překážky)

Hra: Past na broučky a berušky

Jedno družstvo se postaví do kruhu, drží se za ruce a utvoří tak past. Druhé družstvo se volně rozestaví kolem a představuje broučky a berušky. Děti v kruhu vzpaží, čímž se past otevře a broučci a berušky volně vbíhají a vybíhají z pasti. Na znamení učitelky se past uzavře, tj. všichni připaží a přejdou do dřepu. Všichni broučci a berušky uvnitř jsou chycené, zařadí se do kruhu a hra pokračuje, dokud nejsou všichni pochytáni.

© PRIGO 1993-2019