Menu pro rodiče

Odhlásit

Plán aktivit v březnu

Týden: 18.–29. 3. 2019

Téma: Kniha

v týdnu od 25. do 29. března – lyžařský výcvik

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň: Jaro už je tu

Šel zahradník do zahrady – pohybové ztvárnění, hra na klavír

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

GM: velký formát – zahradník, stromy, kytičky…

výroba leporela – karton, přírodniny, práce s izolepou, vystřihování obrázků z novin, časopisů, koláže

PL: Traktor – horní oblouk

     Žížalky – dokreslení tvaru dle předlohy

      P – najít správný tvar

Předškoláci

tematické omalovánky

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Pohádka: Broučci

Malování s básničkou: Slunce

POHYBOVÁ VÝCHOVA

Rozcvička: Protahovací cvičení

- prstová cvičení, motorická cvičení

- pobyt v malé a velké tělocvičně – pohybové hry, štafety

- pobyt na zahradě MŠ – úklid zahrady – úklid hlíny, klacíků, písku, příprava záhonku na sázení, zkoumání žížal, ptáků, broučků

Hra: Uvíjíme věneček

         Honička kolem stromu

 

AJ

Pingu Story – Level 1 Unit 1-6

Board Games – Colors and Numbers

Lego Game

Color Song

Týden: 11.–15. 3. 2019

Téma: Zahrady a políčka

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň: Jaro už je tu

            Šel zahradník do zahrady – pohybové ztvárnění, zpěv s klavírem

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

GM: velký formát – zahradník, stromy, kytičky, …

Mořena: společná práce – látky, noviny, klacky

Mořenky: každý si vyrobí svojí vlastní domů – klacky, látky, ponožky, noviny

PL: Zahradník – dokreslení dle předlohy

Mrkve – horní oblouk

Předškoláci

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Básnička: Zahradník

Zahradník jde do zahrady,                     /chůze po třídě/

s listím si však neví rady.                         /chůze, ukazování hlavou „ne“/

My mu ale ukážeme,                               /stoj, ukazujeme na kamarády/

hrabat listí dokážeme.                             /stoj, ukazování hlavou „ano“/

Nahrabem ho na hromady,                   /ukazujeme, jak hrabeme listí/

my si víme s listím rady.                          /stoj, ukazujeme prstem na hromadu/

POHYBOVÁ VÝCHOVA

- rozcvička pohybové ztvárnění růstu květiny – děti udělají dřep, sedí na patách. Pomalu, plynule, téměř neznatelně se začnou zvedat až do stoje. Jakmile uslyší v průběhu růstu zvuk trianglu, zastaví se v pohybu. Vše se děje velmi pomalu!

Rozcvička: Žížala

Kroutila se žížala, (ruce spojíme v hrudi, zvedáme je kroutivým pohybem)

kroutila se v trávě, (—)

zpívala si tralala,                /ruce dáme v týl a provádíme úkony doleva a doprava/

zvládá všechno hravě,                 /vyskočíme/

pojďte děti, půjdem k ní,                       /lehneme si na břicho/

budeme se plazit s ní.                  /plazíme se jako žížala/

- prstová cvičení, motorická cvičení

- pobyt v malé a velké tělocvičně – pohybové hry, štafety

- pobyt na zahradě MŠ – úklid zahrady – úklid hlíny, klacíků, písku, příprava záhonku na sázení, zkoumání žížal, ptáků, broučků

Hra: Uvíjíme věneček

AJ

Pingu Story Book Level 2 unit 1 – Pingu and the Red Balloon

Color and Number Game

Counting Song

Color Song

Týden: 2.–4. 3. 2019

Téma: Rostliny

ŘÍZENÁ ČINNOST

Přichází jaro, příroda se probouzí ze zimního spánku. Ve školce si připravujeme ze semínek sazeničky a staráme se o ně – zaléváme, dopřáváme jim světlo. Rozlišujeme, jaký je rozdíl mezi semínkem a cibulkou. Co všechno je potřeba, aby rostlinka vyrostla? Kdy budeme moci dát naše sazeničky na zahradu? Na zahradě sledujeme změny v přírodě, co všechno se již probudilo – ploštice, první mušky a včelky. Sněženky, fialky, kočičky jsou k vidění na zahrádkách nebo ve volné přírodě (má někdo doma na zahrádce?).

Na naší zahradě podle potřeby uklízíme – hlínu z krtinců využijeme na naše záhonky, můžeme také shrabat zbytky listí a klacíků.

Profese – jak se jmenují a co dělají lidé, kteří se starají o zahrady, lesy, zvěř v lesích …

Ukazujeme si tematické obrázky.

Čt: Šipkový turnaj

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň: Slunce svítí na ptáčky

      Jaro už je tu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

GM: velký formát

Pracovní listy

Tvoření: výroba tulipánů

Tematické omalovánky

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Básnička:

Věneček

Uvíjíme věneček,
ze všech našich kytiček.
zapleteme do věnečku
kvítek, lístek i větvičku,
jaké jméno máš? …
Tak pojď mezi nás.

Hádanky:

Malé žluté sluníčko mhouří bílé řasy. Namáhej se maličko. Co to bude asi? SEDMIKRÁSKA

V mlází nosí náruč zlata, k stáru bílá paraplata? PAMPELIŠKA

Žloutne to a žloutek není, mléko má a kráva není,

chmýří má a house není, foukne vítr a má po čepení? PAMPELIŠKA

Parádnice na tisíce kávových má očí, žluté řasy načesá si, za sluncem se točí? SLUNEČNICE

Culí se, culí, švarný pán, cibulí k zemi připoután.

Barevný jak sama duha za sluníčkem vzhůru šplhá.

Culí se, culí švarný pán, tulí se, tulí k sobě sám? TULIPÁN

Rozpočitadlo:

Enyky, benyky, pohádka,

v ní kouzelná zahrádka.

Co tam roste, kdo to ví,

ten mi rychle odpoví.

POHYBOVÁ VÝCHOVA

Rozcvička: Kytičková cvičení

-          V případě příznivého počasí pobyt venku

-          Velká, malá tělocvična

Hra:

Honička kolem stromu

Jedno dítě má šátek a představuje babku, druhé dítě má klobouk (čepici) a představuje dědka. V prostoru je na zemi vyznačený prostor (barevné kolečko), na něm stojí další dítě a představuje strom. Ostatní děti stojí kolem.

V prostoru kolem stromu pobíhá babka a honí dědka. Když ho chytí, dá někomu ze stojících dětí svůj šátek a dělá strom, stávající strom se zařadí mezi stojící děti. Poté honí dědek babku, a když ji dohoní, předá svůj klobouk stojícímu dítěti a je strom.

Příprava na šipkový turnaj

AJ

Pingu – Numbers, Baby English – Pets, Pingu Story – Cookies

Song: 5 Little Monkeys, Hot Dog Pop “Where is?”

Story: Beauty and The Beast

© PRIGO 1993-2020