Menu pro rodiče

Odhlásit

Pátek 22. listopadu

P1000313(1)

Dnešní výlet do Bělského lesa se opravdu vydařil. V lesní škole na nás již čekal lesní pan učitel Ondra, který nás hned po svačince v krásném prostředí areálu Lesní školy vzal na obchůzku blízkým okolím. Nejdříve jsme se po lesnicku (lesu zdar) přivítali u velikého buku, kolem kterého jsme udělali kruh a každý z nás řekl, jak se jmenuje a co má v lese nejraději. Ondra nám ukázal oplocenku – vysázený mladý les, který je oplocený proti zvěři a nesprávně se někdy nazývá lesní školka a vysvětlil, proč a čím se natírají mladé stromky vysazené volně v lese. Při procházce jsme si také zahráli na různá zvířátka a učili se být potichu. Podívali jsme se na modřín, který, jak již víme, jako jediný jehličnan opadává, a Ondra nám na jednom kmeni vysvětlil, jak pracuje strakapoud a jaký je to lesní pomocník. Byli jsme v místě, kde bylo hodně dubů, a tak jsme měli možnost najít spoustu duběnek a dozvědět se, co tyto malé kuličky jsou a jak vznikají. Poté jsme se vrátili na “základnu”, kde jsme opět posvačili a mohli si prohlédnout vycpaná zvířátka. Ondra nám vysvětlit, že všechny přítomné vycpaniny jsou zvířátka uhynulá v lese, někdy, bohužel, vinou neohleduplného chování člověka. Děti si zvířátka mohly pohladit a také si potěžkat paroží z jelena nebo daňka. Ještě jsme si prošli pařezový chodníček, podívali se na bažanty a po rozloučení se vydali zpět do školky. Po obědě si děti poslechly další příběh z knihy Ježeček Dupálek. 

© PRIGO 1993-2019