Příspěvek a zápis

Příspěvek rodičů

Foto školka dopravní hřištěVýše příspěvku rodičů činí 9990 Kč/měsíc (12 měsíců). Zahrnuje docházku s rozšířenou otevírací dobou a individualizovaným přístupem za pomocí nadstandardního počtu pedagogů, jazykovou výuku, logopedii, služby psychologa, kroužky, stravné za obědy a 2 svačiny denně. Zahrnuje úhradu cestovného a vstupného na pravidelné akce (kulturní akce, výstavy, přírodovědné akce), úhradu lyžařského kurzu, bruslařského kurzu v létě i zimě, tenisového a plaveckého kurzu a dalších kurzů. Součástí je také pořádání narozeninových oslav a jiných aktivit. V rámci uvedeného příspěvku pak jsou zahrnuty pravidelné několikadenní pobyty dětí v relaxačních a lázeňských zařízeních v přilehlých horských střediscích.

Součástí příspěvku je platba stravného a jiného občerstvení na všech akcích. Dále příspěvek zahrnuje pomůcky, sešity, kancelářské vybavení pro vaše děti. Vaše dítě bude mít k dispozici pravidelné návštěvy psychologa, logopeda a služby vysokoškolského centra CEMNAS, které je členem skupiny PRIGO, a soustřeďuje se na práci s mimořádně nadanými jedinci.

Žádné další platby spojené s námi pořádanými aktivitami a s docházkou do naší školky nebudou vyžadovány. Nabízíme služby ALL INCLUSIVE zahrnující v uvedeném příspěvku veškeré výdaje. Vaše dítě získá po celou docházku českou i rozšířenou jazykovou výuku a individuální přístup ve školce podporující vztah k přírodě a technice.

Orientační struktura využití příspěvku rodičů je následující:

2990 Kč/měsíc Školné zahrnující individualizovanou možnost organizace s cca 1 učitelkou na 6 dětí, možnost specializovaného učitele angličtiny, psychologa, logopeda, pracovníka centra s nadanými dětmi apod.
990 Kč/měsíc Specializované kroužky
1990 Kč/měsíc Stravné (obědy, svačinky, stravné na specializovaných akcích)
990 Kč/měsíc Kulturní akce a výstavy, přírodovědné akce
1990 Kč/měsíc Speciální kurzy (lyžařský, plavecký, tenisový, letní a zimní bruslařský, externí pobytové akce a jiné)
950 Kč/měsíc Ostatní výdaje (kancelářský materiál, nadstandardní výukové materiály, apod.)

S ohledem na zajištění organizace a efektivity fungování školky, není možno hradit pouze některé z uvedených částí příspěvku rodičů.

V případě doloženého rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradny o diagnostice mimořádného nadání, může dítě získat (prostřednictvím zákonného zástupce) stipendium. Toto stipendium lze použít pro libovolný účel, který je v zájmu dítěte.

Otevírací doba je nadstandardní, dle domluvy, avšak minimálně od 6.30 do 17.00 hodin.

Zápis

Zápisy a dny otevřených dveří probíhají individuálně. Přihlaste se emailem (skolka@prigo.cz) nebo na kontaktní lince +420 733 651 644 u Ing. Lindy Foltýnové.

© PRIGO 1993-2019