Mentoring

V naší mateřské škole také probíhá mentoring, který těží ze synergie škol PRIGO, a má formu individuálního mentoringu, kde každý chlapeček nebo holčička z mateřské školy – “Buddik” má svého mentora – “Buddyho”, partnera a rádce z řad vybraného žáka prvního stupně základní školy, který mu je nápomocen ve školních i mimoškolních aktivitách a pomáhá mu v budoucnu v přechodu na základní školu.

Dále pak využíváme podobu obecného mentoringu, kde dochází k interakci mladších a starších dětí v samotné mateřské škole, ale také žáků základní školy, popř. studentů oboru předškolní pedagogika naší vyšší odborné školy. 

© PRIGO 1993-2019