Talentované děti

Podstatou a klíčovým úkolem našeho gymnázia je nejen zajistit úspěšný profesní život žáka prostřednictvím jeho vzdělání a přípravy na maturitu nebo další studium na vysoké škole, ale zejména podporovat všestranný rozvoj vhodným mixem školních vzdělávacích aktivit, které jsou doplněny také aktivitami mimoškolními. V řadách žáků našeho gymnázia se setkáváme s aspiranty na studium lékařských, veterinárních nebo farmaceutických oborů. U těchto talentovaných žáků rozvíjíme jejich předpoklady k dalšímu studiu. Velmi často se naši absolventi soustředí na studium dalších přírodovědeckých oborů, jakými jsou matematika, fyzika, chemie, biologie nebo např. geografie či technické obory a jejich aplikace. Při studiu je ale respektován všeobecný vzdělanostní rozměr gymnaziálního vzdělání a akcent na cizí jazyky a globalizované prostředí. Naším záměrem je zejména rozvoj talentu a schopností nadaných dětí, které mají zájem o přírodovědné obory, s cílem nalézt jejich vhodnou specializaci. K tomu využíváme vyškolených pedagogů a psychologů.

Ve školách PRIGO probíhá také promyšlená forma mentoringu, kde se starší žáci stávají mentory mladších kolegů na gymnáziu. Zároveň působí někteří z nich jako mentoři žáků základní školy a učí se tak zodpovědnosti.

Další informace o gymnáziu naleznete v rozhovoru s ředitelkou Ing. Natalií Uhrovou, Ph.D. pro Deník PRÁVO. Další informace lze také najít v Deníku MFD.


© PRIGO 1993-2019