Studium bez školného

Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré žáky, kteří mají zájem studovat všeobecné gymnázium s rozšířenou výukou přírodních věd. S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání a partnerství se silnou soukromou společností, je všem žákům bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium ve školním roce 2019/2020, na základě rozhodnutí ředitelky školy, školné prominuto. Standardní školné se přitom pohybuje ve výši 6 000 Kč měsíčně.


© PRIGO 1993-2019