Podpora SMO

Přírodovědné GYMNÁZIUM je školou, která se zaměřuje na velmi dobré žáky, kteří mají zájem jednak o všeobecnou gymnaziální výuku s rozšířenou výukou přírodních věd, ale také o kvalitní vzdělání v oblasti cizích jazyků. Naše gymnázium má uděleno oprávnění MŠMT vyučovat některé předměty v angličtině. Díky tomu se mohou naši žáci vzdělávat zároveň v přírodních vědách i v cizích jazycích, což jim umožňuje nadstandardní přípravu na studium na vysoké škole i na budoucí praxi. Naši činnost opakovaně podporuje Statutární město Ostrava (SMO) v rámci Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách na území SMO. Za uvedenou neocenitelnou podporu Ostravě velice děkujeme.

 


© PRIGO 1993-2019