Přijímací řízení a Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne dne 23.2.2019 od 15.00 hodin (cca do 17.00 hodin). Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020 v 1. kole přijímacího řízení proběhnou pro 8leté a 6leté gymnázium ve dnech 16.4.2019 a 17.4.2019 a pro 4leté gymnázium ve dnech 12.4.2019 a 15.4.2019. Přihlášky bude možné zasílat do 1.3.2019. Podmínky přijetí naleznete zde.


© PRIGO 1993-2019