Přijímací řízení a Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří proběhnou ve dnech 5.1.2019, 26.1.2019 a 23.2.2019 vždy od 15.00 hodin (cca do 17.00 hodin). Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020 v 1. kole přijímacího řízení proběhnou pro 8leté a 6leté gymnázium ve dnech 16.4.2019 a 17.4.2019 a pro 4leté gymnázium ve dnech 12.4.2019 a 15.4.2019. Přihlášky bude možné zasílat do 1.3.2019. Podmínky přijetí naleznete zde.


© PRIGO 1993-2018