Sociální práce: přihlášky jen do 13.12.2019!

Tento obor regulovaného povolání můžete studovat na Vysoké škole PRIGO v Havířově v prezenční i kombinované formě (titul Bc.). Pro studium v akademickém roce 2020/2021 je uzávěrka přihlášek již 13.12.2019. Tento termín nebude prodlužován. Obor Sociální práce lze studovat také v Olomouci na naší vyšší odborné škole (titul DiS.).

Bližší informace o oboru Sociální práce v Havířově naleznete zde a informace o studiu v Olomouci zde.

Na Vysoké škole PRIGO nebo Vyšší odborné škole PRIGO nabízíme také mnoho dalších oborů:

– Předškolní a mimoškolní pedagogika (DiS.)
– Diplomovaná dětská sestra (DiS.)
– Diplomovaná všeobecná sestra (DiS.)
– Veterinářství (DiS.)
– Obecně právní činnost (DiS.)
– Veřejná ekonomika a správa (Bc.)
– Management ve veřejné sféře (Bc.)
– Manažerské programy (BBA, MBA, MPA, LL.M., DBA)

Připravíme Vás také pro přijímací řízení a na studium na prestižních zahraničních univerzitách (Oxford, Cambridge, Harvard apod.) v navazujícím magisterském studiu v našem unikátním programu Competencies for Master´s Degree (CMD). Bližší informace naleznete zde.

Informace o sociální práci si můžete přečíst také v Deníku PRÁVO.